Inici

Informació corporativa

Normes de creació i funcionament de l'IVF, estructura organitzativa, plans estratègics, personal i selecció.

Dret d'accés a la informació

Com exercir el dret d'accés a la informació pública.

Relació amb els ciutadans

Servicis, projectes normatius i procedimients que l'IVF oferta a la ciutadania.

Xifres

Dades econòmiques, pressuposts, comptes anuals, moviments bancaris, contractes i estadístiques.

Queixes i suggeriments

Informació sobre els mitjans dels que dispossa  l'IVF per a rebre queixes, suggeriments i agraïments.