Participacions, qualitat de la inversió creditícia i línies de finançament

Informació en matèria de transparència prevista en l'article 24 del Decret 118/2018, de 3 d'agost, del Consell, pel qual s'aprova el Reglament d'organització i funcionament de l'Institut Valencià de Finances (IVF):