Alts càrrecs

  Curriculum Vitae   Renta, declaració d'activitats i béns   Titulació.

  Agenda, Viatges i obsequis 

  Retribucions

 

 • José Antonio Alcantud Doménech - Director Adjunt Legal
  • Data de nomenament : 09/12/2022 (DOGV)
  • Carrer dels Llibrers, 2 i 4, 46002 València, Valencia
  • email: jose.alcantud@ivf.es
  • Tel.: 961.971.717
  • Funcions: Segons el que estableix el Decret 95/2016, de 29 juliol, del Consell, de regulació, limitació i transparència del règim del personal directiu del sector públic instrumental de la Generalitat
  • Compatibilitat
    

       Renta, declaració d'activitats i béns  
 

  Retribucions.

 

 • José Pons Cervera – Director Adjunto de Relaciones Institucionales   
  • Data de nomenament : 04/01/2024 (DOGV)
  • Carrer dels Llibrers, 2 i 4, 46002 València, Valencia
  • email: jose.pons@ivf.es
  • Tel.: 961.971.727
  • Funcions:  Coordinar la gestió de les relacions Institucionals de l'IVF, suport en la gestió de les relacions externes de l'IVF amb Generalitat, Corts i supervisors de la Generalitat Valenciana, i suport a la direcció general.
  • Compatibilitat    
    

     

  Agenda, Viatges i obsequis 

            Retribucions.

 

 

INFORMACIÓ RELATIVA A ALTS CARRECS ANTERIORS 

 

 • Maria Rosario Blasco España - Directora Adjunta Legal
 • José Antonio Alcantud Doménech - Director Adjunt Lega
  • Data de nomenament: 12/06/2018 (DOGV)
  • Data de cessament: 17/06/2022 (DOGV)

 

 

Font: dades obtingudes a partir de diferents sistemes d'informació i dels alts càrrecs
Data d'actualització: Maig 2024
Periodicitat: cada vegada que es produïsca un nou nomenament, cessament o variació de dades
Fonament jurídic: art. 15 de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9223, de 22.04.2022) i l'art. 16, 34, 35, 36 i 37 del Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desplegament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)