Alts càrrecs

     Curriculum Vitae     Declaració d'activitats    Declaració de béns.     Declaració de rendes     Titulació.

 

 • José Antonio Alcantud Domenech - Director de la Subdirecció Legal
  • Plaça de Nàpols i Sicília 6, 46003 València
  • email: alcantudjosdom@gva.es
  • Tel: 961971717
  • Funcions.
  • Retribucions.