Alts càrrecs

 

 • José Antonio Alcantud Doménech - Director Adjunt Legal
  • Data de nomenament : 09/12/2022 (DOGV)
  • Carrer dels Llibrers, 2 i 4, 46002 València, Valencia
  • email: jose.alcantud@ivf.es
  • Te.: 961.971.717

   Funcions:
    
  • Dirigir l'àrea legal, establint procediments i mètodes que permeten maximitzar el servei oferit a la institució.
    
  • Dissenyar, al costat de la Subdirecció de Riscos, una estratègia definida de recuperació d'operacions creditícies, des de la fase pre contenciosa fins a l'alienació dels actius adquirits en paga de deutes.
    
  • Gestionar els processos selectius de contractació de personal, així com, en general, la política de recursos humans.
    
  • Retribucions.

       Renta, declaració d'activitats i béns    


INFORMACIÓ RELATIVA A ALTS CARRECS ANTERIORS 

 • Maria Rosario Blasco España - Directora Adjunta Legal
  • Data de nomenament: 17/06/2022 (DOGV)
  • Data de cessament: 28/11/2022 (Resolución laboral)
  • Carrer dels Llibrers, 2 i 4, 46002 València, Valencia
    
  • Funcions:
   • Dirigir l'àrea legal, establint procediments i mètodes que permeten maximitzar el servei oferit a la institució.

   • Dissenyar, junta amb la Subdirecció de Riscos, una estratègia definida de recuperació d'operacions creditícies, des de la fase precontenciosa fins a l'alienació dels actius adquirits en recompensa de deutes.

   • Gestionar els processos selectius de contractació de personal, així com, en general, la política de recursos humans.

  • Retribucions.
    
 • José Antonio Alcantud Doménech - Director Adjunt Legal
  • Data de nomenament: 07/12/2018 (DOGV)

  • Data de cessament: 17/06/2022 (DOGV)

 • Carrer dels Llibrers, 2 i 4, 46002 València, Valencia