Alts càrrecs

     Curriculum Vitae     Declaració d'activitats    Declaració de béns.     Declaració de rendes     Titulació.

 

INFORMACIÓ RELATIVA A ALTS CARRECS ANTERIORS 

 • Maria Rosario Blasco España - Directora Adjunta Legal
  • Carrer dels Llibrers, 2, 46002 València, Valencia
  • email: mariarosario.blasco@ivf.es
  • Tel: 961971717
  • Funcions:
   • Dirigir l'àrea legal, establint procediments i mètodes que permeten maximitzar el servei oferit a la institució.

   • Dissenyar, junta amb la Subdirecció de Riscos, una estratègia definida de recuperació d'operacions creditícies, des de la fase precontenciosa fins a l'alienació dels actius adquirits en recompensa de deutes.

   • Gestionar els processos selectius de contractació de personal, així com, en general, la política de recursos humans.

  • Retribucions.