Inici

Informació institucional, organitzativa i de planificació 

Informació institucional i organitzativa: identificació, funcions, dades de contacte, estructura organitzativa, òrgans de govern, alts càrrecs i personal.

Planificació i seguiment

Serveis a la ciutadania

Serveis públics i compromís amb la ciutadania.

Informació de rellevància jurídica.

Xifres

 
 

Dret d'accés a la informació

Com exercir el dret d'accés a la informació pública,  seguiment de la tramitació i informació sol·licitada per la ciutadania.

Queixes i suggeriments

Informació sobre els mitjans dels que dispossa  l'IVF per a rebre queixes, suggeriments i agraïments.