Inici

Informació institucional, organitzativa i de planificació 

Serveis a la ciutadania

Xifres

Informació institucional i organitzativa: identificació, funcions, dades de contacte, estructura organitzativa, òrgans de govern, alts càrrecs i personal.

Planificació i seguiment

Serveis públics i compromís amb la ciutadania.

Informació de rellevància jurídica.

Informació de caràcter pressupostari, financer, comptable, endeutament, participacions i qualitat de la inversió creditícia

Informació patrimonial

Dades sobre contractació pública, convenis, ajudes concedides, publicitat i promoció institucional.

Dades estadístiques i enquestes.

Dret d'accés a la informació

Com exercir el dret d'accés a la informació pública, seguiment de la tramitació i informació sol·licitada per la ciutadania.

Queixes i suggeriments

Informació sobre els mitjans dels quals disposa l'IVF per a rebre queixes, suggeriments i agraïments.