Inici

Informació institucional, organitzativa i de planificació 

 

Serveis a la ciutadania

 

Xifres

Informació institucional i organitzativa: identificació, funcions, dades de contacte, estructura organitzativa, òrgans de govern, alts càrrecs i personal.
 
Planificació i seguiment
 
Serveis públics i compromís amb la ciutadania.
 
Informació de rellevància jurídica.
  

Informació de caràcter pressupostari, financer, comptable, endeutament, participacions i qualitat de la inversió creditícia

Informació patrimonial

Dades sobre contratació pública, convenis, ajudes concedides, publicitat i promoció institucional.

Dades estadístiques  i enquestes.

     

Dret d'accés a la informació

  

Queixes i suggeriments

Com exercir el dret d'accés a la informació pública, seguiment de la tramitació i informació sol·licitada per la ciutadania.

 

Informació sobre els mitjans dels quals disposa l'IVF per a rebre queixes, suggeriments i agraïments.

 

Fonament jurídic: Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) i el Decret 105/2017, de 28 de juliol, del Consell, de desenvolupament de la Llei 2/2015, de 2 d'abril (DOGV núm. 8118, de 01.09.2017)